تابلو  فلکسی فیس (flexiface)

تابلو  فلکسی فیس (flexiface)

  فلکسی فیس مکعبی است که شامل اسکلت فلزی ، سپری ، و ریل می باشد که متعلقات خاصی دار می باشد. بر روی سپری چاپ فلکس با تسمه و کلیبس کشیده می شود. و بعد با ورق های رنگی یا گالوانیزه پوشش داده می شود عرض این تابلو ۲۱ سانت می باشد. سیستم نورپردازی فلکسی فیس: سیستم...