تابلو کامپوزیت (composite)

تابلو کامپوزیت (composite)

  تابلو کامپوزیت : کامپوزیت چیست ؟ ماده مرکبی یا چند سازه ای که از دو فاز ماتریس و تقویت کننده تشکیل می شود و از فاز دوم حداکثر 5 درصد استفاده می گرددکه با ترکیب ماده تقویت کننده زیر 5 درصد ادغام می گردد را کامپوزیت می گویند. در مهندسی مواد به آلیاژی که از یک فاز...