تابلو سازی نئون پلاستیک

ساخت تابلو نئون پلاستیک از جمله خدمات دیگری است که کارگاه تابلو سازی ارائه می دهد. در این مدل تابلو بیشتر از دستگاه برش لیزر استفاده می شود. محیط کارگاه هم بسیار مهم است. به دلیل استفاده از برخی مواد شیمیایی و سمی برای تولید تابلو نئون پلاستیک نظیر کلرو فرم، بهتر است توجه ویژه ای به محیط کارگاه داشته باشیم.

تابلو سازی نئون

تابلو نئون یکی از قدیمی ترین نوع تابلو سازی و از پایه و ستون های این هنر می باشد. نئون علاوه بر کاربرد فراوان آن در تبلیغات، به دلیل دارا بودن نور مناسب در تابلوهای نئون پلاستیک، تابلو چلنیوم و سایر تابلوهای حروف برجسته مورد استفاده قرار می گیرد.