دیوار نگاری

به تصویر کشیدن نقش ها حرف ها نماد ها بر روی دیوار یا هر مکان عمومی که بتوان در ان نوشت کنده کاری یا نقاشی کرددیوار نگاری می گویند.

هرگونه علامت گذاری نگاشت حروف تا نقاشی های استادانه نگار گری محسوب می شوند.که از دوران باشتان وجود داشته است .در دوره مدرن رنگ پاش ها و قلمو ها بیشترین کاربرد در ایجاد نگاشت روی دیوار نقش دارند.

دیوار نگاشت ها عموما پیام سیاسی یا اجتماعی پرا در پی دارند در برخی کشور ها کشیدن نقاشی روی دیوار بدون جلب رضایت مالکان جرم محسوب می شود .در اغلب کشور ها دیوارنگارها گونه ای اعتراز و قانون گرزی به شمار امده است .

بحث های فراوانی میان مخالفان و طرفداران دیوار نگاری وجود دازد .در این میان کسانی هستند که دیوارنگاری را گونه ای ابراز احساسات افراد تلقی می کنند.

دیوارنگاری بخشی از هنرهای خیابانی ونیز از عناصر اصلی فرهنگ هیپ هاپ به‌شمار می‌آید.هنر خیابانی ان بخش از گرافیک است که در کوچه خیابان با ان برخورد می کنیم. این هنر از عصر با ستان تا کنون وجود داشته که ان را در سنگ نوشته ها و کتیبه ها دیده اید .

دیوارنگاری معاصر

اختراع اسپری رنگ

رشد خرده‌فرهنگ هیپ‌هاپ

ظهور گرافیتی با استنسیل

گرافیتی به مثابهٔ یادگاری

تجاری‌شدن و ورود به فرهنگ عامه‌پسند جریان‌بدنه

فرهنگ‌بازی

طرفداران

گسترش بین‌المللی گرافیتی

دیوارنگاری در ایران

دیوار نگاری در ایران نیز مانند بسیاری از کشور ها سبک و سیاق مخصوص خود را دارد . در ایران بخشی از دیوار نوشته ها مربوط به ارگان های دولتی با هدف سیاسی فرهنگی اتفاق افتاده است .

شهرداری تهران از طریق سازمان وابسته به خود که مستقل از نظر مکالی و اداری می باشد در جهت زیبا سازی شهر تهران پیشگام شده است .سازمان زیباسازی شهر تهران اساس نامه ای به تصویب رسانده تا مستقلا در جهت زیباسازی شروع به فعالیت کند .

تعدادی از طرح‌های موجود روی دیوارهای شهر، در مورد جمهوری اسلامی، شعارهای انقلاب اسلامی و سیاست‌های  دولت  می‌باشد.

مانند بسیاری از کشورهای دیگر، در ایران دیوارنگاری به دو دسته بخش می‌گردد: دیوارنگاری مردمی و دیوارنگاری دولتی. دیوار نویسی‌های مردمی به دو دسته تقسیم می‌شود. تبلیغاتی ویا پیاده‌سازی طرح‌ها و اشکالی درخور و جذاب. دسته نخست بیشتر گویای مسائل سیاسی روز، مخالفت با سامانه حاکم، یا تبلیغات مشاغل و آگهی‌هاست. دسته دوم در خدمت تبلیغات عقیدتی یا شرعی و برای نمایان ساختن رهیافت‌های ایدئولوژیک و تقویت همدلی بین مردم توسط دولت‌ها می‌باشد.

خصیصه‌های یک دیوارنگاری متداول امروزی

شیوه‌ها و تولید

تجربه‌اندوزی مدرن

تگ‌مارک

موارد استفاده

ابراز عقیده شخصی

بیان سیاسی و یا رادیکال

گرافیتی به مثابه تبلیغ

گرافیتی‌های توهین‌آمیز

 

دیوار نویسی‌های مردمی به دو دسته تقسیم می‌شود. تبلیغاتی ویا پیاده‌سازی طرح‌ها و اشکالی درخور و جذاب. دسته نخست بیشتر گویای مسائل سیاسی روز، مخالفت با سامانه حاکم، یا تبلیغات مشاغل و آگهی‌هاست.دسته دوم در خدمت تبلیغات عقیدتی یا شرعی و برای نمایان ساختن رهیافت‌های ایدئولوژیک و تقویت همدلی بین مردم توسط دولت‌ها می‌باشد.

 

نقاشی دیواری به نقاشی به کار رفته در سطح دیوار یا سقف می گویند .ممکن است این تعریف برداشت نقاشی موزایک یا سرامیک را داشته با شید که درست نیست.مگر این که موزاییک بخشی از طرح نقاشی باشد. نقاشی دیواری ریشه در غریزه های اولیه انسان ها برای تزئین محیط اطراف خود داشته اند دارد. و برای استفاده از سطوح دیوار به عنوان یک فرم برای بیان احساسات باورها و ایده ها است. که در دنیای امروزی با نقاشی دیواری و در زمان باستان نقاشی غارها خود نمایی می کرده است

 

 

تابلوازی طاهر نیز در زمینه نقاشی دیواری و دیوار نویسی فعالیت داشتهاست.

شما عزیزان می توانید تبلیغاتیت دیواری و دیوار نویسی خود را به ما بسپارید.